Igazságos tandíj?

Jelenleg túl sok konkrétumot nem lehet tudi a Rektori Konferencia felsőoktatási finanszírozást átalakítani kívánó javaslatáról, a nyilvánosságra került tervezet számításokat meg nem tartalmaz. Mégis, tekintsük át a koncepciót, és vizsgáljuk meg, mire ad és mire nem ad megoldást a nyilvánosságra került dokumentum!

Mindenekelőtt célszerű ismernünk a valós helyzetet a költségtérítéses és az államilag finanszírozott hallgatókkal kapcsolatban. Jelen sorok írója meglehetősen sok időt töltött a hallgatói érdekképviseletben, így valamilyen fogalma azért van a kérdésről. Az állami finanszírozás filozófiájának részletei az elmúlt években meglehetősen sokat változtak, ám lényegében ugyanazt a szándékot tükrözték: a csak érettségivel rendelkező, az egyetemen a legtehetségesebbnek ígérkező hallgatók képzési költségeit az állam átvállalja. Irritált oktatók és intézményvezetők kedvéért hozzáteszem: persze nem átvállalja, hanem fizet érte egy fiktív összeget (normatíva), ami vagy fedezi a képzés költségeit, vagy nem, viszont cserébe megtiltja, hogy az intézmény a képzési alapszolgáltatásokért pénzt kérjen a hallgatótól. A diplomát szerzett hallgató így utánpótlást jelent a hazai érelmiség számára; ez az a társalmi haszon, amiért az államnak megérni pénzt ölnie a buliba. A diplomás ember viszont sokkal jobban keres, mint egy nem-diplomás. Éppen ezért az eddigi modell az volt, hogy akinek második diploma kellett, azt már magának fizette; kivéve akkor, ha az államnak valamiért mégis érdekében állt ismét a zsebébe nyúlnia (ilyen pl. a második tanárszak megszerzése). Fontos tehát látnunk, hogy költségtérítést nem csak azok fizetnek, akiket még soha, semmilyen államilag finanszírozott képzésbe nem vettek fel, csak nem sikerült jól a felvételijük; azok is, akiknek már diplomájuk van.

A költségtérítés összegét — az államilag finanszírozott hallgatók után járó fejkvótával ellentétben — az intézmény lényegében teljesen szabadon határozza meg. Ha egy intézmény egymillió forintot kér egy félévért, hát annyit kér — akinek ez nem tetszik, ne járjon oda, vagy járjon államilag finanszírozott képzésre. Hogy a valóságban mennyit kér az intézmény, az persze nagyon sok mindentől függ — hiszen előadást tartani ugyanannyiba kerül száz államilag finanszírozott hallgatónak, mint száz államilag finanszírozott és száztíz költségtérítésesnek. Ha viszont a hallgató már vegyszerekkel pancsol, békát boncol, kis létszámú szemináriumokon foglalja a helyet, akkor a rá eső fajlagos költségek sem elhanyagolhatóak.

Az államilag finanszírozott képzéssel az egyik legnagyobb probléma, hogy lényegében semmi sem gátolja meg, hogy az azt igénybe vevő hallgató lényegében a büdös életben ne jusson el a diplomáig. Simán előfordulhat, hogy valaki — az egyre jelentősebb (és más szempontból persze nagyon is örvendetes) tanszabadságnak köszönhetően — évekig lógatja a lábát az egyetemen, érdemi tanulmányokat nem vagy csak alig folytatva, sokat bukdácsolva, a diplomának végül a közelébe sem jutva. Ő persze nem fogja tanulmányait saját költségén befejezni, hanem az állami támogatás lejárta után szépen olajra lép, és diploma nélkül fog elhelyezkedni.

Aki jelenleg költségtérítéses képzésre jelentkezik, arról elmondható (a legtöbb esetben), hogy vagy igen jelentős anyagi erőforrások fölött diszponál, vagy tudatosan választ, megtervezi a tanulmányait, és alapvetően arra motivált, hogy azokat minél előbb eredményesen befejezze. Egy bölcsész jellegű képzést (bachelor+master) el lehet végezni 10 félév alatt. Míg költségtérítésen az ember kifejezetten erre motivált, addig államilag finanszírozott képzésben viszonylag mindegy, hogy az ember ezt 11, 12, vagy a törvényben engedélyezett 13 félév alatt abszolválja az ember.

Az államilag finanszírozott képzésnek ugyanakkor óriási előnye, hogy a hallgató akkor is esélyt kap a diploma megszerzésére, ha erre önerejéből nem lenne lehetősége. Az államilag finanszírozott státusszal ugyanis nem csak ingyenes képzés, de hallgatói juttatások is járnak — tanulmányi ösztöndíj, szociális és lakhatási támogatás stb. Ezek ugyancsak sokat nyomnak a latban, pláne, ha tekintetbe vesszük, hogy nem mindegyik képzés teszi lehetővé vagy könnyűvé, hogy a hallgató dolgozzon mellette. Az egyetemi képzés ráadásul akkor is drága, ha ingyenes. Tankönyveket kell venni, de jellemzően számítógépet is; ha az ember vidéki, jelentős utazási költségek is terhelik stb.

Ha mindezek fényében vizsgáljuk meg a Rektori Konferencia javaslatát, a kép legalábbis vegyes. Pár problémás pont rögtön a szemünkbe ötlik. Indokolt-e például, hogy az állam annak is fizesse a képzését, aki már rendelkezik diplomával, és akár vállalni is tudná a képzési költségeket? Igazságos-e lehetővé tenni, hogy kellőképpen tehetséges (mondjuk kiemelkedően jó családi háttérrel rendelkező) hallgató három-négy diplomát is szerezzen, teljesen ingyen, miközben tudása nem hasznosul a társadalom számára? Fair play-e diplomás értelmiségieket tizennyolc éves kezdőkkel versenyeztetni az állami finanszírozásért? Nem áll-e fenn annak a veszélye, hogy az a hallgató, aki az államilag finanszírozott képzést is alig tudja megengedni magának (és éppen ezért teljesíteni sem tud azon a szinten, mint a jobb háttérrel, jobb körülményekkel rendelkező társai), ki fognak esni az oktatásból? (Az ingyenes diplomára éppen nekik lenne a leginkább szükségük.)

Amit feltétlenül a rektori konferencia számlájára kell írni, hogy tényleg és komolyan ösztönzi a teljesítményt. Amennyiben az első évet mindenki ingyen járhatja (ez az egyik alternatíva), akkor tényleg lehetőség van arra, hogy egyfajta előszűrés történjen az első évben. Egy évet végigtanulni ugyanis, a gimnáziumhoz képest teljesen más standardok és tanulási szokások között egészen más mentalitást feltételez, mint jól teljesíteni egy felvételin. Ebből a szempontból tehát valóban igazságosabb lenne a rendszer: azok kapnának állami finanszírozást, akik tanulnak. A többiek, amennyiben folytatni óhajtják egyetemi pályafutásukat, költségtérítést fizetnének.

Számomra azonban legalábbis kérdéses: lehet-e törvényszerűnek tekinteni, hogy akit költségtérítésre utalnak, az majd szemrebbenés nélkül fizet, mint a katonatiszt. Ne feledjük el: közöttük olyan, identitásválsággal küzdő (és akkor itt most nem pejoratív voltam) tinédzserek is vannak, akik merő tévedésből, erős szülői nyomásra, “jobb híján” jelentkeztek egyetemre. Ők (és persze környezetük), amint szembesülnek vele, hogy a vizsgák nagyobb részét egyszerűen képtelenek letenni, alighanem inkább gondolkodnak majd a pályamódosításon, mint egy száz-kétszáz-háromszázerer forintos költségtérítés kipengetésén. Nagy, megválaszolásra váró kérdés, hogy velük mi lesz? Addig próbálgathatják az első évfolyamokat, amíg el nem fogynak az egyetemek Magyarországon? Ők automatikusan költségtérítéssel kezdik az első évet? Vagy rögzítjük, hogy hány ilyen első próbálkozása lehet valakinek?

Azért is végig kell gondolni, mit gondolunk minderről, mert a teljes átjárhatóság rendszere valószínűsíthetően jóval nagyobb fluktuációt okoz majd a költségtérítéses hallgatók körében, mint a jelenlegi szisztéma. Most az költségtérítéses — némi leegyszerűsítéssel — akinek van rá pénze, amit rá is szán a képzésre. Az új rendszerben olyan hallgató is költségtérítésessé válhatna, aki erre nem tud vagy nem akar költeni. És innentől kezdve már nem csak az a kérdés, mi legyen azokkal, akik így kiesnek a képzésből: kérdés az is, mi lesz az egyetemek így kieső bevételével?

A konferencia javaslatának egy feltétlenül üdvözlendő, rendkívül progresszív eleme, hogy a szociális és a lakhatási támogatás tanulmányi eredménytől függetlenül, kizárólag a szociális helyzet függvényében járna minden hallgatónak. Ez jó. Amennyiben a kollégiumi elhelyezésre is igaz lenne ugyanez: az még jobb lenne. Lendvai Ildikó az MSZP majálisán úgy nyilatkozott: ki szeretnék szélesíteni a szociális ösztöndíjak körét, és nagyobb hozzáférhetőséget adnának a Diákhitelhez. Ez utóbbi még akkor is jó, ha a hitelrendszer önfenntartóságának rovására megy. Hiszen a Diákhitelt vissza kell fizetni, aki erre támaszkodik, annak tetszik, nem tetszik, felelősséget kell vállalnia ezért a döntéséért. Márpedig sok esetben éppen ez, az állami források iránti felelősségteljes magatartás hiányzik a legjobban az egyetemet el nem végző hallgatókból.

A javaslatról tehát jelenleg annyit mondhatunk: van rá esély, hogy egy igazságosabb felsőoktatás-finanszírozást valósítson meg — ugyanakkor még számos kulcsfontosságú kérdésre választ kell találni. Biztató jel, hogy ezek egy részének megválaszolása a rektor hölgyeknek és uraknak is húsba vágó érdeke.

4 Responses to Igazságos tandíj?

 1. hallgató szerint:

  A fent írtakhoz képest azért volt szigorítás, mióta bevezették a bolognai rendszert:

  a hallgatók az elvileg 6 féléves BSC/BA alapképzésben max 8 félévig tanulhatnak állami finanszírozással.

  mesterképzésben, ami 4 féléves elvileg max. 6 félévet fizet az állam.

  Ezen kívül – ez utóbbiban már nem vagyok biztos – a doktori képzéssel nem csúszhatsz.

  Összességében pedig nem lépheted túl a 12 félévet, tehát nem teheted meg, hogy 8 félévet jársz alapképzésre, majd 6-ot MSc/MA-ra.

  Persze még ez sem tökéletes, de mégsem az, ami azelőtt volt. (S továbbra is van olyan követelmény, hogy 2/4 félévente x kreditednek meg kell lennie – jóllehet, ez a követelmény, ahogy az átsorolásos 27 kredit 2 félév alatti feltétel nevetséges)

  Amiről viszont keveset beszélnek az emberek – pedig még ha elhanyagolhatónak tűnik is az egyetemek összköltségvetéséhez képest, a HÖK-ök pazarló költekezése. Személy szerint mélyen felháborít, hogy éves szinten több millió forint állami pénz megy el olyan egyetemi bulikra (s most nem a gólyabálra gondolok), amelyeket meglehetősen drágának találok. Nem egy egyetemi rendezvényre 1500-2000 vagy e fölötti összeget kérnek el a belépésnél (ami ugye elvileg annak is a “fejpénzéből” van, aki ezt nem tudja/nem akarja megfizetni), és bizony ez a pénzösszeg megegyezik egy A38-as hajójegy átlagos árával.

  Ha ezek a rendezvények valóban a hallgatókért vannak, akkor legyen jóval olcsóbb a belépő, hogy minél több ember számára legyen hozzáférhető. Ha ez nem lehetséges, akkor NINCS szükség (a “kötelező” gólyabálokon stb. kívüli) rendezvényekre, hiszen ilyen áron a piac is kielégítheti a fogyasztói keresletet, ami rendszerint magánpénzből van, nem államiból.

  S félreértés ne essen: ezen pénzekből több tucat mentori foglalkozást, korrepetálást, tanulókört stb. meg lehet valósítani, amire a legtöbb HÖK általában azt mondja, hogy 15-20 ember kedvéért nem érdemes tartani.

  Szerintem pedig igen.

  A rendezvényszervezők pedig pontosan tudják, hogyan kell számlákkal lefedni a HÖK-ös támogatást, személyesen ismerek olyan embert, aki büszkén vállalja, hogy ilyen módon eltitkolt egyetemi buli hasznából vette meg élete első autóját 4-5 évvel ezelőtt (igen igen, ott, ANNÁL a HÖK-nél). Bizonyíték a srác személyes hencegésén kívül persze nincs, hiszen minden “le van papírozva”. Ez ugyanaz a hallgatói érdekképviseleti szerv, ami az egyetemi Tavaszi Kultúrhétre (tudomásom szerint az egyetem egyetlen többnapos művészeti-kulturális rendezvénye – kb. 3-400 látogatóval) 50.000 Ft támogatást ígért, majd 10.000-et adott (azzal az indoklással, hogy a HÖK arculatváltáson megy át, s arra kell a pénz), három héttel később pedig 370.000 Ft-ot költött egy bulira, ahol bemutatta új arculatát.

  S ez csak két kiragadott példa, amit hidd el, órákig tudnék még folytatni ezzel és más HÖK-ökkel, Kollégiumokkal hovatovább az EHÖK-kel kapcsolatban a saját és más egyetemek berkeiben is.

  Demagógia ide vagy oda: amíg nem oldják meg ezen pazarlások ügyét, tandíjról beszélni üres fecsegés. Lehet azzal érvelni, hogy ha lesz tandíj (mellesleg én is tandíjpárti vagyok), a hallgatók jobban meggondolják, hogy kik kezébe adják az érdekképviseletet, de ez hülyeség, hiszen az adózó állampolgárok sem ez alapján döntik el, kire szavaznak az országgyűlési választásokon.

  Kivárjuk, hogy milyen konkrétumokkal áll elő a Rektori Konferencia, de őszintén szólva nem vagyok túl bizakodó.

 2. BoNa szerint:

  Az dühít szinte minden tandíj-tervezet kapcsán, hogy előkerül ez a gazdagok/szegények probléma. Én speciel fizetek az egyetemért, és azon szerencsések közé tartozom, akik kb. egyhavi fizetésükből letudnak egy egész tanévet. Ez még így sem kevés, hiszen az éves nettó költségvetésem tizenkettedét erre költöm.
  Bokros Lajosnak volt múltkor egy alpári beszólása: az ő gyerekei fizetnek az egyetemért, mert megtehetik – ergo tegyék meg mások is. De azért ne vegyünk engem egy kalap alá Bokros Lajossal az ég szerelmére! Ha gyerekekenként ő is kifizetné azt a bizonyos tizenkettedet, vagyis két gyereknél az éves jövedelem egyhatodát, kíváncsi vagyok egyetértene-e mostani önmagával.

 3. […] bevezetve — egy remek dolog, és még remekebb eszköz egy liberális politikus kezében. Hozzájárul, hogy a hallgatók ne pazaroljanak az állami forrásokkal, csökkenti a költségvetési terheket egy olyan szolgáltatás esetében, ahol a szolgáltatás […]

 4. andrás szerint:

  Nem tudom, hogy igazságos lenne-e a tandíj, de szerintem akkor sem lesz más a képzés, és akkor sem lesznek jobb emberek a diplomások, ha fizetni kell. Még egy diplomás is lehet korlátolt, akár egy diplomás klub vezetője is: http://mage.hu/2008/7/9/proof

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.